• image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Преводач

Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • Спор за родителски права;
 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
 • Изготвяне на предбрачни и брачни договори
 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване
 • Определяне на наследствения дял в зависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне на завещание;
 • Дела за намаляване на завещателни разпореждания и договори за дарение в предвидените от закона случаи на нарушаване на запазената част от наследството;
 

ДРУГИ УСЛУГИ ПО СЕМЕЙНО-ПРАВНИ КАЗУСИ

 • Режим на лични отношения между родители и деца;
 • Заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на република българия;
 • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • Пълно и непълно осиновяване;
 • Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
 

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 • Правни консултации;
 • Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закона за защита от домашното насилие;
 • Процесуално представителство пред съдебните органи.